Professor Yang Yubing, specialist i Daoyin- og Health QiGong

TANKENS KRAFT

Når vi lever vores liv indebærer det oftest vanetænkning. Vi repeterer kendte mønstre, som kan være mere eller mindre gavnlige for vores livskvalitet. Krop, tanker og følelser er redskaber for den person vi i virkeligheden er.

Vi spiller en film for det indre øje. Nogle efterlader os i en glad, behagelig stemning, gør os konstruktive. Giver os inspiration.

Andre efterlader os i en stemning af træthed og modløshed.

 

Vi kan lære at registrere tankens tilstedeværelse og derpå give slip på den.


Tomrummet kan vi udfylde med andre (positive) tanker.

Vi kan bevidst ændre på vore tankemønstre og skabe nye muligheder.

 

Bevidst visualisering er en anerkendt metode til at opnå bedre resultater og anvendes mere og mere i forbindelse med sportsudøvelser, forebyggelse af forskellige lidelser og ændring af værenstilstande.
At flytte fokus fra en negativ situation til at se sig selv i et positivt billede.

At tænke ved sig selv, at man gennemfører det, man har sat sig for.

At ophæve de mentale barrierer, man har sat op.

 

Der findes i dag megen litteratur, der i detaljer beskriver visualisering og evnen til at omprogrammere vores tanke-mønstre, fx ”Placeboeffekten” af Joe Dispenza


Om QiGong og Tankens kraft (Yi)

Om QiGong-Dit indre Smil-lille cirkel-TFT-EFT-Vagusnerven