Velkommen til QiGong med QiVera

Jeg må sande min gamle læremesters ord: ”Hvad du siger, er det du tænker - og omvendt”. Moralens magt er usynlig forstået på den måde, at personens udstråling spiller en kraftig rolle. Derfor ligger det mig meget på hjerte at formidle QiGong og gøre QiGong mere synlig og forhåbentlig lettere tilgængelig i dagligdagen for jer, der måtte ønske at styrke jeres helbred og helheden ved at dyrke QiGong og kende dens hemmeligheder! God fornøjelse – og gerne på gensyn!

Det er mig en stor glæde at videreføre QiGong´s fantastiske muligheder til mennesker på alle niveauer i samfundet. Mine personlige notater og erfaring gennem 22 år som elev, underviser, instruktør og foredragsholder danner grundlaget herfor.
QiGong anerkendes og benyttes i stigende grad i Vesten. QiGong bygger i det store og hele på den samme grund-læggende flere tusinde år gamle filosofi som Traditionel Kinesisk Medicin (TKM) såsom urter (som mad og
medicin), akupunktur og massage (Tuina). I forhold til disse terapiformer anses QiGong som en af de mest effektive.
Krop og psyke betragtes og behandles som en helhed med det formål at styrke, stimulere, harmonisere og opretholde vores livskraft i forhold til naturen.
TKM er årsagsbehandling af energetiske ubalancer i modsætning til vestlig medicin, som fokuserer på sygdommen og symptombehandling.
Når vi træner QiGong spredes den skadelige energi (Qi), og den sande Qi, vores kærne/livsenergi styrkes.
Samtidig udvikles såvel personlig standard som god moral i f.t. naturen og samfundet